Twentevis Koikarpers

“Twentevis” is gespecialiseerd in de kweek van Japanse koi karpers. Gedurende een stage in Japan in opdracht van Nutreco Aquaculture is kennis opgedaan omtrent de kweek van Japanse koikarpers.


overzicht van een deel van de koi-showroom

In Nederland zie ik grote problemen met deze vissen, die door handelaren tegen enorme prijzen verkocht worden. Door onvoldoende deskundigheid omtrent visgezondheid en omdat vissen uit alle windstreken met elkaar vermengd worden zijn vele vissen ziek. De combinatie met stress, die het resultaat is van niet optimale condities tijdens het internationale transport, zorgt ervoor dat vele visliefhebbers hun duurbetaalde vis vroegtijdig verliezen.

Daarop is besloten om Japanse ouderdieren te laten overvliegen en deze zelf in Nederland voort te planten en de vissen hier te laten opgroeien. Dit heeft het voordeel dat de vissen vrij zijn van ziekten en parasieten en niet blootstaan transportstress.

Verder worden de vissen in relatief intensieve systemen gehouden en vaak handmatig gesorteerd. Dit heeft tot gevolg dat de vissen niet gestressed worden van het vangen en transporteren, omdat ze daar van kleins af aan al aan gewend zijn. Ook zijn de koi’s gewend aan mensen en zijn ze erg tam. Omdat de koi’s relatief intensiever in de kwekerij zitten dan bij de mensen thuis in de vijver, zullen ze zich al snel thuis voelen en goed met andere vissen overweg kunnen.